طرز نوشتن «چون» در ترکیبها

متأسفانه، به دلیلی که برایم نامعلوم است، «چون» را در ترکیبها به صورت «چن» می‌نویسند:

ترکیبآنگونه که انتظار می‌رود نوشته بشودآنگونه که می‌نویسیم
چون + اینچونینچنین
چون + آنچونانچنان
همچون + اینهمچونینهمچنین
همچون + آنهمچونانهمچنان
و دیگر ترکیبها: آنچونان، اینچونین، ...

این طرز نوشتن باعث شده که به مرور، «چون» در ترکیبها chen خوانده بشود. برای نمونه، «چنین» می‌نویسیم و chenin می‌گوییم در حالی که chen اصلا وجود خارجی ندارد! و این اشتباه، متأسفانه آنچونان جا افتاده که اگر کسی برای نمونه، «چونین» بنویسد و یا «chonin» بخواند، به نظرمان عجیب و ناآشنا می‌آید، توی ذوق‌مان می‌زند، می‌گوییم دارد ادبی حرف می‌زند و ... یا حتی به نظرمان «اشتباه» می‌آید!‏

هیچ کس «چون» را chen نمی‌خواند. بیاییم از این به بعد، دست کم آن را درست بنویسیم؛ باشد که بعدها، تلفظ درست نیز به زبان‌مان باز گردد :)

«چونین کتابی» یعنی «کتابی چون این». شاید نیازی به سرهم‌نویسی نمی‌بود و به همان ترتیب که برای نمونه می‌نویسیم «چون تو فرزندی دلیر»، می‌نوشتیم «چون این فرزندی دلیر».