راهنما

این برنامه با الگوگیری از واژه‌هایی که تا کنون از بنهای فعل، اسم، صفت و قید ساخته شده، همه‌ی مشتقهای ممکن از واژه‌ی داده‌شده را در رده‌ی دستوری انتخاب‌شده، ارائه می‌دهد تا از آن میان، بتوان واژه‌های سودمندی را یافته و در زبان‌مان به کار ببریم.

روش استفاده

  • واژه‌ی دلخواه‌تان را وارد کنید
  • رده‌ی واژه را مشخص کنید
  • حال، یا دکمه‌ی «ساختن» را بزنید یا کلید Enter صفحه‌کلیدتان را
  • واژه‌ها بر اساس طرز ساخت‌شان، در بخشهای «پایه، میان‌وند، پیش‌وند و پس‌وند» دسته‌بندی شده‌اند
  • با بردن نشانگر موس بر روی هرکدام از واژه‌ها، برخی از واژه‌هایی که تا کنون بر اساس آن الگو ساخته شده‌اند، نمایش داده می‌شود

اگر پیشنهادی دارید و یا الگوی واژه‌سازی‌ای که در این برنامه گنجانده نشده، حتما با من در میان بگذارید. پیشاپیش سپاسگزارم.

Message
در حال انجام...