راهنما

برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی در سال ۱۳۸۳ به عنوان ابزاری برای واژه‌گزینی و برابریابی زبان فارسی توسط اینجانب ابداع گردید. این برنامه، مشتمل بر همه‌ی الگوهای واژه‌سازی در زبان فارسی از ۱۱۰۰ سال پیش تا کنون است. کار استخراج الگوهای اشتقاق واژه از متون مختلف فارسی، حدود ۶ ماه زمان برد. برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی با در نظر گرفتن این الگوها، همه‌ی مشتقهای ممکن از واژه‌ی واردشده را بر اساس رده‌ی دستوری آن تولید می‌کند. بدیهی‌ست بسیاری از این واژه‌های تولیدشده در قاموس کنونی زبان فارسی وجود ندارد. هدف برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی نیز همین است: استخراج واژه‌های سودمند از انبوه واژه‌های تولیدشده و کمک به هرچه غنی‌تر کردن زبان فارسی.

رده‌های دستوری تعریف‌شده برای برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی عبارت‌اند از: اسم، صفت، قید، مصدر، بن گذشته و بن حال.

برای استفاده از برنامه، واژه‌ی دلخواه‌تان را وارد کنید، رده‌ی دستوری آن را مشخص کنید و سپس، یا بر روی دکمه‌ی ساختن کلیک کنید یا کلید Enter صفحه‌کلیدتان را فشار دهید.

واژه‌ها بر اساس طرز ساخت‌شان، در بخشهای «پایه، میان‌وند، پیش‌وند و پس‌وند» دسته‌بندی می‌گردند. در کنار هرکدام از واژه‌های تولیدشده، چند نمونه از واژه‌هایی که تا کنون بر اساس آن الگو ساخته شده‌اند، گنجانده شده تا بهتر بتوانید واژه‌ها را امکان‌سنجی کنید.

پیشنهاد با انتخاب رده‌ای متفاوت از آنچه واژه به آن تعلق دارد، می‌توانید واژه‌های بیشتری را جهت بررسی در اختیار داشته باشید. برای نمونه، «ساز» بن حال است (از فعل «ساختن») اما با اسم یا صفت در نظر گرفتن آن، می‌توانید «ساز» را در الگوهایی ببینید که برای بن حال سابقه ندارد. با این ترفند، امکان ساخت واژه‌های جدید بیشتری فراهم می‌گردد.

اگر پیشنهادی دارید و یا الگوی اشتقاقی که در برنامه گنجانده نشده، حتما با بنده در میان بگذارید. پیشاپیش سپاسگزارم.