پس‌وند «انه» به اسم و صفت می‌پیوندد و واژه‌ای با معنای «ویژه‌ی، برای؛ همچون، مانند» برون می‌دهد. «انه» پس‌وندی قیدساز به شمار می‌رود.

رسته نمونه برون‌داد
اسم مرد مردانه
(ویژه‌ی مردان، برای مردان)
صفت عاشق عاشقانه
(همچون عاشقان)

نمونه‌های بیشتر

رسته نمونه
اسم مادرانه، پدرانه، زنانه، بچگانه، دخترانه، پسرانه، دلبرانه، داوطلبانه
صبحانه، عصرانه، شبانه، روزانه، ماهانه، سالانه
صفت دوستانه، دلاورانه، عاقلانه، خوشبختانه، بی‌باکانه، آشتی‌جویانه، خداپسندانه

واژه‌گیری بیشتر

اسم

با پس‌وند «ی» (î) می‌توان از برون‌دادهای «انه» اسم گرفت.

پایه اسم
مردانه مردانگی

با فعلهایی چون «کردن» و «شدن» می‌توان از آن فعل گرفت.

پایه فعل
مردانگی مردانگی کردن

پیشینه

پس‌وند «انه» (âne) بازمانده‌ی «انگ» (ânag) فارسی میانه است. در فرگشت از فارسی میانه به نو، این پس‌وند نخست به âna و سپس به âne دگرگون گشته. هنگامی که به ânag پس‌وند دیگری افزوده شده، همخوان «گ» بر جای مانده. برای نمونه، «مرتانگ» فارسی میانه به ریخت «مردانه» اما «مرتانگی» به ریخت «مردانگی» به فارسی نو رسیده.