برای به دست آوردن ریشه‌ی صرف این زمان، حرف e از انتهای مصدر حذف می‌گردد. بعلاوه، در فعلهای گروه are حرف a مصدر به e تغییر می‌کند (به طور خلاصه، are به er تبدیل می‌گردد). شناسه‌های صرفی برای هر سه گروه یکسان است.

parlare credere dormire
io parlerò crederò dormirò
tu parlerai crederai dormirai
lui/lei parlerà crederà dormirà
noi parleremo crederemo dormiremo
voi parlerete crederete dormirete
loro parleranno crederanno dormiranno