پروانه
parvâne
mariposa
پشه
pashe
mosquito
جیرجیرک
jirjirak
grillo
حلزون
halazun
caracol
زالو
zâlu
sanguijuela
زنبور
zanbur
abeja
سنجاقک
sanjâghak
libélula
سوسک
susk
cucaracha
عقرب
aghrab
escorpión, alacrán
عنکبوت
ankabut
araña
کرم
kerm
lombriz
کرم ابریشم
kerm-e abrisham
gusano de seda
کرم خاکی
kerm-e khâki
lombriz de tierra
کرم شب‌تاب
kerm-e shabtâb
luciérnaga, cocuyo
کفش‌دوزک
kafshduzak
mariquita
مگس
magas
mosca
ملخ
malakh
saltamontes
مورچه
murche
hormiga
موریانه
muriyâne
termita
هزارپا
hezârpâ
ciempiés