پاک‌کن
pâkkon
goma de borrar
پاکت
pâkat
sobre
پانچ
pânch
perforadora
پرگار
pargâr
compás
پوشه
pushe
carpeta
پونز
punez
chincheta
تخته‌پاک‌کن
takhtepâkkon
borrador
تراش
tarâsh
sacapuntas
تمبر
tambr
sello
جاچسبی
jâchasbi
dispensador de la cinta adhesiva
جامدادی
jâmedâdi
estuche escolar, plumier
جوهر
jowhar
tinta
چراغ
cherâgh-e motâleøe
flexo, lámpara de mesa
چسب
chasb
adhesivo
چسب
chasb-e mâyeø
pegamento líquido
چسب
chasb-e navâri
cinta adhesiva
خط‌کش
khattkesh
regla
خودنویس
khodnevis
pluma estilográfica
خودکار
khodkâr
bolígrafo
دفتر
daftar
cuaderno
دفترچه
daftarche
bloc de notas
دوات
davât
tintero
ذره‌بین
zarrebin
lupa
روان‌نویس
ravânnevis
rollerball
سوزن
suzan-e tahgerd
alfiler
سوزن
suzan-e mangane
grapa
قلم
ghalam
pluma
قیچی
gheychi
tijeras
کاغذ
kâghaz
papel
کلاسور
kelâsor
clasificador, bibliorato
گچ
gach
tiza
گونیا
guniyâ
escuadra
گیره
gire
clip, sujetapapeles
ماژیک
mâzhik
rotulador
ماشین‌حساب
mâshinhesâb
calculadora
مداد
medâd
lápiz
مداد
medâd-e rangi
lápiz de color
مداد
medâd-e shamøi
crayón de cera
مداد
medâd-e noki
portaminas
منگنه
mangane
grapadora
میز
miz
pupitre; escritorio
نقاله
naghghâle
transportador