زبان ایتالیایی به شاخه‌ی «رومیایی» از خانواده‌ی زبانهای هندواروپایی تعلق دارد. فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی از دیگر زبانهای رومیایی به شمار می‌روند. این زبانها از زبان لاتین روم باستان مشتق گشته‌اند و از همین رو، آنها را «رومیایی» نام نهاده‌اند. از میان زبانهای مشتق‌شده از لاتین، ایتالیایی بیشترین شباهت را به آن دارد.

در این بخش از وبگاه، دستور زبان ایتالیایی به طور چکیده در اختیار علاقه‌مندان گذارده می‌شود. نوشتارهای کنونی ناتمام بوده و به مرور، محتوای بیشتری فراهم خواهد گشت. برای آگاهی از اصطلاحهای دستوری به‌کاررفته در این مجموعه، به این نوشتار مراجعه بفرمایید: برابر فارسی برخی از اصطلاحهای زبان‌شناسی.