صفت برتری (صفت برترین، صفت عالی) در زبان ایتالیایی دو درجه دارد:

صفت برتری نسبی

صفت برتری نسبی، نهایت درجه‌ی صفت را برای یک اسم نسبت به سایر اسمهای آن مجموعه نشان می‌دهد. برای نمونه، در جمله‌ی «این بهترین رستوران شهر است»، این رستوران نسبت به سایر رستورانهای شهر دارای بالاترین درجه‌ی بهتری است اما ممکن است در شهرهای دیگر، رستورانهای بهتری هم باشد. در نتیجه، «بهترین» بودن رستوران «نسبی» است. ساختار صفت برتری نسبی به صورت زیر است:

برای بیان بیشینگی:

برای بیان کمینگی:

چند نمونه:

La Sicilia è la più grande isola d’Italia
سیسیل بزرگترین جزیره‌ی ایتالیا است
Tu sei lo studente più intelligente della classe
تو باهوشترین دانش‌آموز کلاس هستی
Questo libro è il più interessante che ho letto
این جالبترین کتابی است که خوانده‌ام

صفت برتری مطلق

صفت برتری مطلق بیانگر نهایت درجه‌ی صفت برای یک اسم بدون مقایسه کردن آن با اسم دیگری است. صفت برتری مطلق با حذف حرف پایانی صفت ساده و افزودن پس‌وند issimo- ساخته می‌شود. این نوع صفت معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد و می‌توان آن را با قیدهایی همچون «بینهایت»، «مطلقا»، «بسیار» و «فوق‌العاده» و پیش‌وندهایی همچون «ابر» و «فرا» ترجمه کرد.

صفت سادهصفت برتری مطلق
bellobellissimo
riccoricchissimo
simpaticosimpaticissimo

چند نمونه:

Il Lago di Como è bellissimo
Il cibo in quel ristorante è pessimo.
Il Monte Everest è altissimo
Il caffè italiano è fortissimo
Le scarpe che ho comprato sono comodissime