راهنما

برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی در سال ۱۳۸۳ برای یاری‌رسانی به واژه‌گزینی و برابریابی زبان فارسی پدید آمد. این برنامه الگوهای واژه‌سازی زبان فارسی از ۱۱۰۰ سال پیش تا کنون را در بر دارد و بر پایه‌ی آنها، همه‌ی واژه‌های زایش‌پذیر را نمایش می‌دهد. روشن است که همه‌ی این واژگان در زبان فارسی به کار نمی‌روند. آرمان برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی نیز همین است: بیرون کشیدن واژه‌های سودمند از انبوه واژه‌های ساخته‌شده و پرمایه‌تر گشتن زبان فارسی.

نخست، واژه‌ی دلخواه و رسته‌ی دستوری آن را به برنامه داده و سپس، دکمه‌ی برنامه یا کلید Enter صفحه‌کلیدتان را بفشارید. برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی از رسته‌های دستوری اسم، صفت، قید، مصدر، بن گذشته و بن حال پشتیبانی می‌کند.

واژه‌ها بر پایه‌ی الگوی ساخت‌شان، در بخشهای «پایه»، «میان‌وند»، «پیش‌وند» و «پس‌وند» دسته‌بندی می‌گردند. در کنار هرکدام از واژه‌ها، چند نمونه از واژه‌هایی که بر پایه‌ی آن الگو ساخته شده و پیشاپیش در زبان فارسی به کار می‌روند، گنجانده شده تا بهتر بتوانید آنها را با یکدیگر بسنجید.

با گزینش رسته‌ای ناهمسان با رسته‌ی کنونی واژه، می‌توانید واژه‌های بیشتری به دست آورید. برای نمونه، «ساز» بن حال فعل «ساختن» است اما با اسم یا صفت به شمار آوردن آن، می‌توانید «ساز» را در الگوهایی ببینید که برای بن حال پیشینه‌ی کاربرد ندارد.